Allmänna villkor

Allmänna villkor för kurser och utbildningar
Anmälan


Anmälan kan endast göras via formulär på hemsidan.Anmälningsvillkor

När du anmäler dig till våra kurser eller utbildningar accepterar du våra anmälningsvillkor.Tid för respektive kurs bokas inom sexton dagar från det att vi mottagit er anmälan.Vid utebliven bokning av tid för kursstart från kursdeltagarens sida utgår en anmälningsavgift motsvarande 35 % utav kurspriset. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande och kursavgiften ska vara betald innan tid för kurs ges. Du är bunden till avtalet även om du inte har läst villkoren.Betalning och Betalningsalternativ:


Faktura: Faktura kommer via mail vid anmälan.Betalningsvillkor


Faktura 10 dagar netto om inget annat överenskommit.


Vid betalning med tjänsten “Faktura” så tillkommer inga extra avgifter.


Om kursavgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.


Om betalning ej sker efter påminnelse lämnas ärendet till kronofogdemyndigheten.Ångerrätt:


Enligt distans- och hemförsäljningslagen(2005:59) har du som privatperson 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås, alltså när anmälan görs.


Ångerblanketten på konsumentverkets webbplats finns här.Avbokning:


Meddelande om avbokning bör ske skriftligen.


Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.


Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.Avanmälan


Om du avanmäler dig när tiden för ångerrätten löpt ut, har vi rätt att ta ut avgifter enligt nedan.


Vid avbokning utgår en anmälningsavgift motsvarande 35 % av kurspriset.


Vid senare avbokning än 14 dagar före kursstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av kurspriset.


Vid avbokning senare än 24 timmar före kursdagen utgår hel kursavgift.


Uteblir du från kursen utan att avboka utgår hel kursavgift.


Om du avbryter en kurs/ utbildning på grund av ett varaktigt studiehinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse,


återbetalas den del av avgiften som inte förbrukats.


Individuell bedömning görs i varje enskilt fall.Ombokning


Vid ombokning tillkommer en ombokningsavgift 450 kr.


Vid akut sjukdom där läkarintyg kan uppvisas får ny tid bokas utan kostnad.Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeur. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd.


 


Filmning, fotografering eller ljudinspelning

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från Euro Horse.

 


Ändringar


Vi reserverar oss för eventuella ändringar, tryck- och skrivfel, samt förbehåller oss rätten att avboka/omboka en kurs vid sjukdom eller annan orsak som gör att vi ej kan hålla kursen.


Euro Horse förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, kostnader, tryckfel, samt ändringar av studieregler.


Detta berör ej redan bokade och bekräftade anmälningar.Vid kurs på annan än av oss anvisad plats

Vid kurs på plats av annan än oss anvisad är eleven ansvarig för att det finns lämpliga hästar att tillgå till undervisning.

 


Intyg

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts.Intyget kommer per post.

  

Euro Horse

är företaget som ska marknadsföra, utveckla, sälja och genomföra affärer och tjänster på bred front.


"Kvalité går före Kvantité"

Kontakt


Besöksadress:

Kålgårdsgatan 27

551 17 Jönköping

Postadress:

Box 525

551 17 Jönköping

Email: info@campcontinental.se


Copyright Euro Horse 2020 @ All Rights Reserved | Sidan levererad av Euro Horse It

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera