Utbildningar

Utbildningar


Hovslagaryrket är ett bristyrke.

Det är ett stort behov av hovslagare över hela landet, kvalitet, noggrannhet och känsla för både häst och hästägare är viktiga i detta hantverks och serviceyrke.


Kursledare


Vårt kompetenskrav på kursledarna förutom hovslagarutbildning är att de innehar minst 5 års yrkesverksamhet inom hovslageri, dvs de har varit yrkesverksamma på heltid med full försörjning inom hovslageri i minst 5 år. Samt innehar personlig lämplighet och förmåga att vilja och kunna lära ut hovslageri."En omsorgsfull hovvård ökar i hög grad hästens välbefinnande, hållbarhet och  inte minst viktigt - hästens prestationsförmåga"Euro Horse tillhandahåller följande kurser:


 


Euro Horse

är företaget som ska marknadsföra, utveckla, sälja och genomföra affärer och tjänster på bred front.


"Kvalité går före Kvantité"

Kontakt


Besöksadress:

Kålgårdsgatan 27

551 17 Jönköping

Postadress:

Box 525

551 17 Jönköping

Email: info@campcontinental.se


Copyright Euro Horse 2020 @ All Rights Reserved | Sidan levererad av Euro Horse It

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera