Värdering av häst

VÄRDERING AV HÄST


Euro Horse hjälper dig att värdera din häst. Vi utför ett mycket stort antal värderingar i Sverige samt internationellt varje år, samt följer priserna på den internationella marknaden. Värderingar utförs såväl åt redan befintliga kunder som utomstående aktörer. Vår värdering av Hästar grundar sig på vad Hästköpare vid värderingstillfället direkt är villiga att betala för er Häst. Vad bestämmer hur mycket min häst är värd?

Hur mycket din Häst är värd bestäms utav marknadspriset, som i sin tur avgörs beroende på tillgång och efterfrågan.


Avgifter för värdering av häst:


Värdering  på information baserad från er: 5500 SEK


Avancerad värdering: 8000 SEK


Avancerad värdering av Häst.


-Hästen uppstallas hos oss i 3 dagar


-Provridning med Beridare


-Utförlig Budgivning


-Marknadsföring Hästar till salu


Att beakta


-Vi ser Hästen som den är, inte borde vara.


Samtliga priser inklusive moms.