Start


EURO HORSE 2023


"Kvalité går före Kvantité"

EURO HORSE


2023

 

Euro Horse är företaget som ska marknadsföra, utveckla, sälja och genomföra affärer och tjänster på bred front.

Vi  har ett tjänsteutbud och en marknadsorienterad organisation som utgår från kundernas behov, företaget erbjuder snabb flexibilitet, tillgänglighet, personligt engagemang och bästa kunskap om den lokala marknaden, företaget har kompetensen och bredden även när kundernas behov och verksamhet växer.


"Kvalité går före Kvantité"Hästar


Eurohorse har hästar och ponnyer från hobbyridning till  färdiga tävlingshästar och tävlingsponnyer för hoppning och dressyr, t.o.m. svåra klasser. Vi förmedlar hästar och ponnyer från Sverige samt hela Europa till humana priser och ombesörjer allt kring ditt köp! Genom vår hand når du friska och stabila hästar. Nya hästar läggs ut löpande.

Vi har även en liten avelsverksamhet för er som vill köpa svenskt.

Marknadsföring


kan beskrivas som att finna kunder för sin produkt eller tjänst på marknaden, att visa upp sig och göra sig hörd. Det är för alla  en nyckelfaktor i ett framgångsrecept. För många är marknadsföring liktydigt med reklam, men marknadsföringsbegreppet är mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att marknadsföring är allt det man gör för att finna sina kunder och behålla dem, medan reklam är ett av verktygen för att visa att företaget finns till och har något att erbjuda.


TEAM WORKTeamwork

-Att komma fram till de bästa lösningarna i samarbete med kunder och kolleger.

Leadership

-Att leda utvecklingen genom nytänkande och handlingskraft.

Excellence

-Att hålla vad som utlovats och överträffa de förväntningar som ställs.

Marknadsföring

-Framåt aldrig bakåt

Marknadsposition

-Vi följer inte utvecklingen - vi leder den


Våra ledordAtt bedriva ett systematiskt arbete för hållbar utveckling över tiden är en självklarhet för oss på Euro Horse.

EKOLOGI

Vi åtar oss att löpande uppfylla lagkrav steg för steg över tiden minska vår negativa miljöpåverkan på mark, växtlighet, luft och vatten. Vi värnar om den biologiska mångfalden.

EKONOMI

Euro Horse verksamhet skall vi alltid ha ett ekonomiskt förhållningssätt. Huvudarbetet mot hållbar utveckling lägger vi på besparingar och minskad användning av ändliga resurser. Vi arbetar enkelt hellre än komplicerat, direkt hellre än indirekt. Vardagsarbetet är fokus. Vi ifrågasätter priser och söker alternativ.

EMPATI

Empati betyder att vi känner och visar respekt för varandra, för våra djur och för naturen. För att förverkliga detta krävs en övertygelse och ett engagemang från samtliga medarbetare. Vi arbetar därför med kommunikation, utbildning och en långsiktig kunskapsuppbyggnad – för samsyn och gemenskap.

ETIK

Att förstå att naturens resurser är ändliga, att människors agerande och verksamheter lämnar fotspår för all framtid och att kommande generationer har rätt att hålla oss ansvariga är för oss ett etiskt förhållningssätt. Vi försöker välja hållbarheten som rättesnöre.

Marknadsföring


kan beskrivas som att finna kunder för sin produkt eller tjänst på marknaden, att visa upp sig och göra sig hörd. Det är för alla  en nyckelfaktor i ett framgångsrecept. För många är marknadsföring liktydigt med reklam, men marknadsföringsbegreppet är mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att marknadsföring är allt det man gör för att finna sina kunder och behålla dem, medan reklam är ett av verktygen för att visa att företaget finns till och har något att erbjuda.Marknadsföring på rätt sätt, vid rätt tidpunkt, med rätt kraft, till rätt pris är nyckeln till framgång.


-syns man inte finns man inte


-finns det en marknad -fyll den


-finns det ingen marknad -skapa en


-att inte marknadsföra, för att spara pengar, är detsamma som att stanna klockan för att spara tid.
Euro Horse

SAMARBETEVälkomna till samarbete

Ett samarbete med oss bjuder på en smidig och obyråkratisk organisation med goda relationer till ett stort antal tillverkare, samt leverantörer runt om i Sverige. Vår strävan och mål är att alltid kunna erbjuda våra kunder samt leverantörer god service och snabba leveranser. Vi vet vad som krävs för att kunna erbjuda en lönsam affär. Därför är det alltid en god idé ha en direktkontakt med oss.