Utbildningar

Utbildningar

 

Hovslagaryrket är ett bristyrke.

Det är ett stort behov av hovslagare över hela landet, kvalitet, noggrannhet och känsla för både häst och hästägare är viktiga i detta hantverks och serviceyrke.

 

Kursledare

 

Vårt kompetenskrav på kursledarna förutom hovslagarutbildning är att de innehar minst 5 års yrkesverksamhet inom hovslageri, dvs de har varit yrkesverksamma på heltid med full försörjning inom hovslageri i minst 5 år. Samt innehar personlig lämplighet och förmåga att vilja och kunna lära ut hovslageri.

 

 

"En omsorgsfull hovvård ökar i hög grad hästens välbefinnande, hållbarhet och inte minst viktigt - hästens prestationsförmåga"

 

 

Euro Horse tillhandahåller följande kurser:

 

 

är företaget som ska marknadsföra, utveckla, sälja och genomföra affärer och tjänster på bred front.

 

"Kvalité går före Kvantité"

Kontakt

 

Besöksadress:

Kålgårdsgatan 27

551 17 Jönköping

Postadress:

Box 525

551 17 Jönköping

Email: info@campcontinental.se

 

Copyright Euro Horse 2019 @ All Rights Reserved | Sidan levererad av Euro Horse It