Hovslagarutbildning

Hovslagarutbildning

 

"En omsorgsfull hovvård ökar i hög grad hästens välbefinnande, hållbarhet och inte minst viktigt - hästens prestationsförmåga"

 

Hovslagaryrket är ett bristyrke.

Det är ett stort behov av hovslagare över hela landet, kvalitet, noggrannhet och känsla för både häst och hästägare är viktiga i detta hantverks och serviceyrke.

 

Hovslagarutbildning, intensivutbildning

Euro Horse anordnar Hovslagarutbildning,Grundutbildning

 

Utbildningens mål:

 

Utbildningens övergripande mål är att eleven efter genomgången och godkänd hovslagarutbildning skall ha tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna verka och sko Hästar, samt kunna konstatera hovvinklar, allmän status, samt helhetsintryck.

 

 

Detta innebär att

 

- Efter genomförd hovslagarutbildning skall eleven ha grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedöma hovar och benställning samt praktiskt verka och sko olika typer av hästar.

- Eleven skall ha tillräckliga kunskaper om hästens fysiologi samt anatomi.

- Eleven skall ha tillräcklig kunskap om hovsjukdomar för att kunna remittera svårare fall till djursjukhus eller till mer erfarna kollegor.

- Eleven skall ha utvecklat ett etiskt förhållningssätt till djuret, kunden och sin yrkesroll, samt arbeta på ett ergonomiskt sätt och förebygga risker i arbetet.

Utbildningen omfattar lektioner, föreläsningar, praktiska övningar samt egna projekt. Kunskaps- och färdighetsinhämtningen bygger på en växelverkan mellan erfarenhetsbaserad, teoretiska kunskaper och praktisk färdighetsträning i hovslageri.

 

Utbildningen skall genomsyras av god hästkunskap och högt ställda krav vad gäller etik, moral och ansvar.

 

Innehåll:

 

Kursen innehåller både praktik och teori

Hovens funktion

Hovens anatomi/fysiologi

Belastning

Tyngdpunkt

Hov i balans/obalans

Vanliga åkommor som Hålvägg, Sprickor

Hovbensrotation, Hovbenssänkning, Fång

Verktygskännedom

Hästens foder o miljö

Djurskyddsbestämmelser

Verkning och skoning i praktiken på levande hästar med friska hovar, samt riktning av hästskor.

 

Upplägg

 

Samtliga våra utbildare är verksamma inom det område de utbildar i och förenar teori och praktik i undervisningen. Vår målsättning är att alltid utmana dig, både i din framtida yrkesroll och som individ. Vår pedagogik bygger på att du skall få uppleva, reflektera och utvecklas för att förbereda dig inför nya utmaningar och för att få tillgång till nya verktyg. Som deltagare i utbildningen krävs en engarerad egen insats i form av förberedelse inför utbildningsstart, eget arbete mellan kurstillfällen, aktivt deltagande vid kurstillfällena.

 

Förkunskaper:

 

För att bli Hovslagare krävs,

 

Vana vid hästar, stort intresse och god fysik.

 

 

Antagningskrav:

 

Mycket god hästvana

 

God fysik

 

Tappskoutbildning

 

 

Litteratur: Hovvård och Hovbeslag (Hela innehållet studeras genomgående innan kursstart )

Förstudie av utbildning till hovslagare

 

 

Kurstid:

 

Kursen är förlagd på sex månader i streck med tre handledda dagar (räknas från och med start dag ett och sex månader framåt.)

 

Dag ett, två och tre utförs med handledare däremellan sker träning efter anvisning.

 

Plan:

 

Dag ett och två innehåller både teori och praktik.

Dag tre repetition samt kunskapsprov

Kursplats:

 

Vi anordnar kursen i Jönköping.

 

Kursstart:

 

Utbildningen arrangeras löpande

Kostnad:

 

24 000 SEK per deltagare inkl. moms i Jönköping,

Delbetalning kan ordnas.

 

 

Verktyg, kurslitteratur samt skyddsutrustning ( hörselskydd, skor med stålhätta , hanskar samt övrigt ) tillhandahålls av eleven själv.

 

 

Kursen hålls utav kvalitetsskäl för en till två elever åt gången.

 

 

Allmänna villkor

 

 

 

Denna utbildning är fullbokad

 

 

 

Anmälan görs via detta formulär

 
 
 
 
 
 
 
 
Hovslagarutbildning
 
Jag vill gå i Jönköping
 
1 deltagare
2 deltagare
 
Faktura
 
Intygar ovanstående
 
Godkänner
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är företaget som ska marknadsföra, utveckla, sälja och genomföra affärer och tjänster på bred front.

 

"Kvalité går före Kvantité"

Kontakt

 

Besöksadress:

Kålgårdsgatan 27

551 17 Jönköping

Postadress:

Box 525

551 17 Jönköping

Email: info@campcontinental.se

 

Copyright Euro Horse 2018 @ All Rights Reserved | Sidan levererad av Euro Horse It