Betalservice

Eurohorse Kb Betalservice

 

 

Betallösningar

Vi erbjuder ekonomiska betallösningar för alla. Oavsett om du representerar ett enmansföretag, en förening, en internationell koncern, börsnoterat bolag eller myndighet kan vi hjälpa dig. Vi har möjlighet att ta hänsyn till och anpassa lösningar efter företags unika behov och förutsättningar. Söker du en tjänst vi själva inte kan erbjuda använder vi gärna vårt nätverk av kontakter i mobilbranschen och introducerar dig till rätt person eller företag.

Vi behandlar våra kunder så som vi själva skulle vilja bli behandlade. Vi låser aldrig in våra kunder i onödigt långa avtal. Vi inkluderar tydligt alla kostnader som krävs i våra prisangivelser och försöker så långt det är möjligt att tillämpa en transaktionsbaserad affärsmodell där du endast betalar när du verkligen använder våra tjänster. Detta gör oss sammantaget extra motiverade att alltid göra ett bra jobb, ge bästa möjliga service och se till att våra kunder trivs och deras verksamheter går bra.

Vi står alltid förberedda. Vi lägger stora resurser på att jobba proaktivt, följa med i utvecklingen och stå förberedda inför förändringar. Vare sig det gäller nya regelverk, marknadsförändringar, tekniska förändringar eller problem ni stöter på som kund finns vi där för er. Vi föredrar att föra en öppen och ärlig dialog framför att sopa problem under mattan.Vår ambition är att tillhandahålla en service med hög kvalitet till ett bra pris, där våra uppdragsgivare känner att handläggningen är anpassad utifrån deras önskemål och behov.

 

"Kvalité går före Kvantité"

 

Swish-betala med swish och ta emot betalning via swish

Varje företag, förening och organisation får ett eget Swish-nummer. Och numret, som börjar med 123 följt av en unik sjusiffrig sifferserie, är direkt kopplat till ett bankkonto. Kunden swishar betalningen genom att ange Swish-nummer, belopp och valfritt meddelande i Swish-appen. Pengarna överförs direkt och kommer in på mottagarkontot inom några sekunder. Inga fördröjningar eller uteblivna betalningar.

Med Swish kan företaget vara där kunderna är, även där varken kortläsare eller kassaapparat finns tillgängligt – när som helst, var som helst. Ett perfekt alternativ för mindre företag. Allt kunden behöver för att kunna betala är sin mobil och Swish-appen. Enkelt för både företaget och kunden.

Föreningslivet innebär ofta mycket kontant- och fakturahantering och i sin tur onödig administration. Ta betalt för lagtröjan, lägeravgiften eller korven från föreningskiosken med Swish istället, så blir det mer tid över för allt som är roligt.

 

Vårt samlingsnummer för swish är 1231466895

 

Bokföring

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

 

Allmänt om vad bokföringsskyldigheten innebär:

 

att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)

att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter

att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år. Tänk på att även uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan vara räkenskapsinformation

att upprätta årsbokslut eller årsredovisning

Varje händelse av ekonomisk art dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras. Det kan vara att en tillgång/skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska normalt alltid grunda sig på en skriftlig handling, ett underlag. Denna skriftliga handling kallas för verifikation.

 

En verifikation kan vara en faktura, men även en intern transaktion, t. ex. avskrivningar på inventarier. Flyttar du pengar från checkkontot till kassan ska ett underlag finnas. Sätt gärna en konteringsstämpel på verifikationen så att du kan anteckna hur du tänker bokföra. Observera att den privata ekonomin ska hållas isär från firmans ekonomi. Egna insättningar och uttag i verksamheten ska bokföras.

 

Fakturering

Fakturaservice innebär att EH betalservice tar hand om all administration som hör till faktureringen. Vi registrerar och postar era fakturor varje dag. Ni har hela tiden full kontroll via de kontinuerliga journalerna, vilka är färdiga för att läggas direkt in i er bokföring.

 

Fakturering och fakturahantering är ett administrativt arbete som ofta tar mycket tid från andra arbetsuppgifter i en verksamhet. Beroende på vilket typ av företag du har så varierar också behovet av att få hjälp med fakturahantering. Att en faktura blir rätt är viktigt. Inte bara för företagens trovärdighet utåt utan också för bokföringens skull. Idag är det inget ovanligt att företag outsourcar sin fakturahantering. Det är som tidigare nämnt ett tungt administrativt arbete och för en enskild firma ger det ofta ett stort värde i att få hjälp med fakturering.

 

Viktigt att fakturan blir rätt

Att se över företagets fakturahantering är bra på flera sätt. Att få rådgivning om hur man fakturerar sina kunder, hur lång tid bör det ta innan man fakturerar och vad måste finnas med på den faktura som företaget skickar ut? Hög kvalitet är viktig när det handlar om att be om att få betalt av sina kunder. Allt det lagen kräver av dig som leverantör som fakturerar kan en Auktoriserad Redovisningskonsult hjälpa dig med! Det kan gälla exempelvis rådgivning inför fakturering eller hur du hantera dina fakturor smidigt med bra rutiner.

 

Outsourca din fakturahantering

Snabb och enkel fakturering är ett tydligt tecken på ett friskt företag. Det är viktigt ur många aspekter att faktureringen löper på och att du är på det klara med exempelvis innehåll, utseende och utformning. För att fakturera är det viktigt att ha koll på vad som ska finnas med på fakturan men även hur följesedel och order skall paketeras. Rutiner för fakturering kan du med fördel outsourca på en Redovisningskonsult som har goda kunskaper och är proffs på fakturahantering. Som enskild företagare är det särskilt viktigt att alla dina administrativa delar i ekonomihanteringen löper på och fungerar.

 

 

Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning är guld värt för många företag som söker hjälp med ekonomin. Utöver den löpande bokföringen, redovisningen och ekonomiska rapportering som du får av en Auktoriserad Redovisningskonsult så kan du också få värdefull ekonomisk rådgivning. Ekonomisk rådgivning hjälper dig med många av företagets viktigaste ekonomiska händelser och beslut. Det kan handla om rådgivning kring en specifik affärssatsning men också rådgivning kring exempelvis ett köp av en tjänstebil.

 

Olika typer av finansiell rådgivning

Möjligheten med att ha en finansiell rådgivare att bolla idéer och tankar med kring olika ekonomiska satsningar för ditt företag är ovärderligt. Till rådgivningen tillkommer också ekonomisk analys och rapportering som kan underlätta i beslutsfattandet. Exempel på analyser kan vara lönsamhetsanalys där din verksamhets finansiella status och möjligheter granskas. Om ditt företag har behov av att nå uppsatta ekonomiska mål så kan det istället vara hjälp med ekonomistyrning du behöver. Oavsett vilken typ av ekonomisk rådgivning ditt företag behöver så finns din Auktoriserade Redovisningskonsult till hands!

 

Affärsrådgivning eller analys?

Vilken typ av ekonomisk rådgivning som du och ditt företag behöver beror mycket på vilket typ av företag du har och vilken verksamhet du bedriver. Ekonomisk rådgivning är alltid kundanpassad för din verksamhets behov. En del företag kan ha stort behov av affärsrådgivning för att utveckla och förverkliga affärsidéer för företaget, en analys kanske inte alltid tillför företaget något i just det skedet. Analysen kan vara en god idé för det företag som söker underlag för olika satsningar eller för att analysera utvecklingen i efterhand. Ekonomiska rådgivningstjänster för alla moment i verksamheten är den bästa hjälpen för ditt företag!

 

 

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös dialog.

 

 

 

 

är företaget som ska marknadsföra, utveckla, sälja och genomföra affärer och tjänster på bred front.

 

"Kvalité går före Kvantité"

Kontakt

 

Besöksadress:

Kålgårdsgatan 27

551 17 Jönköping

Postadress:

Box 525

551 17 Jönköping

Email: info@campcontinental.se

 

Copyright Euro Horse 2019 @ All Rights Reserved | Sidan levererad av Euro Horse It